NÄCHSTE AUSSTELLUNG | NEXT EXHIBITION

22. August - 24. Oktober 2015

Abstraktion - Figuration
Kunst aus China

Mit Arbeiten u.a. von: Zhong Biao - Shen Chen - Wei Dong - Yin Ge - Wang Guangle - Xu Hongmin - Li Ji - Zhang Jian - Pei Jing - Ren Jing - Chen Qiang - Liang Quan - Chen Ruo Bing - Xu Ruotao - Yan Shanchun - Wang Shugang - Ma Shuqing - Zhou Tiehai - Ju Ting - He Wenjue - Liu Wentao - Zhang Xuerui - Zhou Yangming - Liu Ye - Li Yong Geng - Ren Zhenyu - Qi Zhilong

   
   

VORSCHAU | PREVIEW

 

06.11.2015 - 08.01.2016

He Sen
Neue Arbeiten

 

 

NEWS

Frank Schlag in der Ruhr Revue

Hier können Sie den ganzen Artikel in der aktuellen Ausgabe der Ruhr Revue über die Galerie Frank
Schlag & Cie. lesen:

 


http://www.ruhr-revue.com/


Unser neuer Katalog zur aktuellen Ausstellung:

China Abstract Painting Today!


Bei Interesse: german-modern-art@t-online.de

 

 


 

 


 

 

 

 

Hier gehts zur Ausstellung "Japan, China und Korea":
www.asia-contemporary-art.com